PŘÍJEZD
ODJEZD
REGION
MĚSTO
POČET DOSPĚLÝCH
POČET DĚTÍ
POČET POKOJŮ
VĚK DĚTÍ
pište za sebou oddělené čárkou
JMÉNO
E-MAIL

Praha


Lokalita – Střední Čechy

 Zašlete svou poptávku a ihned Vás budou kontaktovat ubytovatelé se svými nabídkami. Z nich si pak vyberete to nejlepší ubytování pro Vás!!!

Více informací...

 

Praha, hlavní město České republiky, má 1 188 126 obyvatel, rozkládá se na 496 km2, je největší sídlo a jediné milionové velkoměsto v Čechách. Historické jádro Prahy leží v údolí Vltavy a na přilehlých vyvýšeninách v Pražské kotlině (Hradčany a Vyšehrad). Okrajové části Prahy vystupují na svahy a plošiny přesahující až o 200 m hladinu Vltavy, která na jihu i na severu od Pražské kotliny protéká úzkým průlomovým údolím. Na území Prahy přijímá Vltava řeku Berounku a několik menších toků.


Praha je významné světové kulturní a historické centrum šesté nejnavštěvovanější město Evropy. Na území hlavního města Prahy návštěvníci najdou 37 národních kulturních památek. Historické jádro Prahy je zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.


Praha je kulturní metropolí, kde působí desítky muzeí, galerií, kin, divadel a nejrůznějších organizací. Roku 2000 byla Praha Evropské město kultury.


Hlavní město Praha představuje jako celek jedinečný soubor historických, uměleckých a kulturních památek. Nejcennější je městské jádro historické Prahy, dříve ohraničené hradbami a tvořené čtyřměstím Starého Města s Josefovem (Bartolomějská ul. Prašná brána, Betlémská kaple, Klementinum, Hvězdárenská věž, Staroměstské náměstí, Náprstkovo muzeum, Novomlýnská věž, Obecní dům, Staroměstská radnice, Staroměstský orloj), Malé Strany (Petřín, Malostranské náměstí, Valdštejnský palác, Petřínská rozhledna, Na Kampě), Nového Města (Karlovo náměstí, Dům U Hybnerů, Václavské náměstí, Tančící dům, Národní Divadlo, Národní muzeum, Palác Lucerna, budova Státní opery) a Hradčan (Loretánské náměstí, Strahovský klášter, Kramářova vila, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Černínský palác, Martinický palác) s Pražským hradem (Chrám sv. Víta, Svatováclavská kaple, Románská bazilika a klášter sv. Jiří, Lobkovický palác, Zlatá ulička, zahrady Pražského hradu). Praha má bohatou historii a naleznete zde památky od nejstarších dob až po současnost.


Ubytování v Praze je na vysoké úrovni a rozmanité. Hotely, pensiony, byty, apartmány i hostely. To je ubytování v Praze. Vybere si každý. Pročtěte také sekci Lastminute a Aktuality.


Kultura a vzdělávací instituce: Národní divadlo, které zahrnuje i Stavovské divadlo a Divadlo Kolowrat, dále divadlo Alfred ve dvoře, Branické divadlo, Činoherní klub, DISK, Dejvické divadlo, Divadlo ABC, Divadlo Archa, Divadlo Bez zábradlí, Divadlo Jiřího Grossmanna, Divadlo Komedie, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Rokoko, Divadlo Ungelt, Divadlo v Celetné, Divadlo v Dlouhé, Divadlo v Řeznické, Hudební divadlo Karlín, Laterna magika, Lyra Pragensis, Semafor, Státní opera, Studio Ypsilon, Švandovo divadlo na Smíchově, Viola, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Minor, Buchty a loutky; kinosály Aero, Lucerna, Palác Blaník, Ponrepo, Světozor aj.; dále Rudolfinum, Obecní dům, ČF, Symfonický orchestr hl.města Prahy, NM, NTM, Muzeum hl.města Prahy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Náprstkovo muzeum, Židovské muzeum, Národní galerie, Národní knihovna ČR, Česká televize a Český rozhlas; Vysoké školy ČVUT, ČZU, DAMU, FAMU, HAMU, UK, VŠE, VŠCHT, VŠUP, Policejní akademie; zool. a bot. Zahrada, hvězdárna a planetárium; sportovní zařízení Sazka Arena, T-Mobile Arena, strahovské stadiony aj.


Vyšehrad (Národní hřbitov a Slavín, Táborská brána, Leopoldova brána, Nová brána, rotunda sv. Martina)

Pražské mosty: Karlův most se Staroměstskou mosteckou věží a Malostranskou mosteckou bránou, Jiráskův most, Mánesův most, Štefánikův most, Hlávkův most, Palackého most, most Legií, most Svatopluka Čecha, Nuselský most, Zbraslavský most Závodu míru).

Další zajímavosti najdeme v části Bohnice, Braník, Břevnov, Bubeneč, Ďáblice, Dejvice, Hlubočepy, Holešovice, Hostivař, Chodov, Karlín, Kbely, Kobylisy, Koloděje, Košíře, Krč, Libeň, Liboc, Michle, Nusle, Podolí, Ruzyně, Smíchov, Střešovice, Troja, Vršovice, Velká Chuchle, Zbraslav, Žižkov a Vinohrady.


Turistické zajímavosti v okolí Prahy:

Hrad Karlštejn vystavěný císařem Karlem IV., určený k úschově korunovačních klenotů a důležitých státních listin. Kaple P. Marie a sv. Kateřiny v původní podobě. V kapli sv. Kříže umístěn cyklus tabulových obrazů od mistra Teodorika.

Zámek Konopiště – bohaté sbírky zejména trofejní. Velký přírodní park.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – dvojměstí rozdělené Labem. V Brandýse zámek, několik kostelů, bývalá synagoga, renesanční a barokní domy, muzeum. Ve Staré Boleslavi původně slovanské hradiště, hradby a městská brána. Románská bazilika sv. Václava, románský kostel sv. Klimenta, poutní kostel P. Marie, pomník knížete Václava, archeologické muzeum.

Český Šternberk – raně gotický hrad na skalnatém ostrohu v romantickém údolí Sázavy, barokní zámek v podhradí. V interiérech cenné zařízení a rodové sbírky.

Dobříš – rokokový zámek s rozsáhlým parkem. Ve městě barokní a empírové domy a empírová radnice.

Holubice – původně románská rotunda s gotickými nástěnnými malbami. Barokní sýpka.

Hořín – původní dvůr českých královen, potom lovecký zámeček, zámecká kaple, sochy, plastiky, lobkovická hrobka. Technická památka: vltavský kanál se zdymadlem.

Hrusice – románský kostelík, rodný dům a památník Josefa Lady.

Jenštejn – zřícenina hradu, muzeum.

Jílové u Prahy – historické městečko, v jeho okolí zbytky štol po těžbě zlata. Raně gotický kostel sv. Vojtěch, barokně upraven, v jeho interiéru cenné gotické zařízení. Dům zv. Mince, bývala mincovna, dnes muzeum s expozicí těžba zlata a historie trampingu.

Kokořín – gotický hrad, galerie českého romantického umění a památník K.H. Máchy.

Koněpruské jeskyně – největší jeskynní systém v Čechách, tři patra chodeb a dómů o celkové délce cca 2 km a hloubce 70 m.

Kostelec nad Černými Lesy – původně slovanské sídliště. Renesanční zámek s barokní úpravou, kaple, barokní kostel, muzeum hrnčířství a keramiky. Ústavy AV ČR (lesnictví a tvorby ochrany krajiny).

Kostelec u Křížků – románská rotunda s gotickými malbami, starý židovský hřbitov.

Křivoklát – gotický královský hrad. Expozice hradních sbírek.

Kutná Hora – město spjaté s těžbou stříbrné rudy v okolí, ve 14.st. královské město. Gotický chrám sv. Barbory s jedinečným interiérem zdobeným freskami, rozsáhlý areál cisterciáckého kláštera s monumentální katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedleci, Vlašský dvůr s expozicí kutnohorského mincovnictví a řada dalších památek. Město zařazeno na Seznam světového kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Lány – původně lovecký zámeček, zámecký kostel, rozsáhla obora. Letní sídlo prezidenta ČR. Na hřbitově hrob prezidenta T. G. Masaryka a jeho rodiny.

Levý Hradec – zbytky slovanského hradiště, sídlo prvních přemyslovských knížat. Barokní kostel sv. Klimenta, původně románská rotunda. Archeologická rezervace, národní kulturní památka.

Liběchov – barokní zámek s malbami J. Navrátila a s muzeem asijských kultur. V parku sochy a plastiky.

Litovice – gotická tvrz. Dnes část obce Hostovice.

Lysá nad Labem – původně knížecí dvorec, pak královský hrad, od 13.st. město. Na místě hradu renesanční zámek. Řada barokních staveb v městě i okolí, muzeum.

Mníšek pod Brdy – barokní zámek a kostel (fresky J. V. Spitzera, obraz P. Brandla).

Nelahozeves – renesanční zámek, galerie českého umění, farní kostel, rodný dům a památník skladatele A. Dvořáka.

Okoř – zřícenina gotického hradu, výstavní síň. Oblíbené výletní místo Pražanů.

Ostředek – barokní zámek s pamětní síní básníka Svatopluka Čecha.

Panenské Břežany – barokní zámek a kaple ( architekt Santini).

Peruc – obec z 12.st. Původně gotický hrad, barokní kostel, muzeum, síň českého malíře E. Filly, prastarý dub (pověst o Oldřichu a Boženě).

Poděbrady – lázně a letovisko, léčivé prameny z hloubkových vrtů. Původně gotický hrad přestavěn na renesanční zámek s pozdější barokní úpravou, dnes muzeum a památník krále Jiřího z Poděbrad. Farní kostel, havířský kostel, zvonice, mariánský sloup, rodný dům malíře L. Kuby.

Průhonice – renesanční zámek, románský kostel. V zámku dnes Botanický ústav AV ČR s galerií a s botanickou zahradou.

Přerov nad Labem – skanzen lidové architektury ze středního Polabí, jeden z nejstarších skanzenů ve střední Evropě.

Roudnice nad Labem – kamenný most přes Labe a klášter augustiniánů, kostel, barokní zámek. Kapuciánský klášter s kostelem, barokní mlýn a pivovar, galerie obrazů.

Roztoky u Prahy – bývalá vodní tvrz upravená na zámek, dnes oblastní muzeum se síní české malířky Z. Braunerové.

Říp – čedičová hora (459 m n.m.) spojená s pověstí o příchodu praotce Čecha a Slovanů do Čech. Na vrcholu rotunda sv. Jiří, poutní místo, národní kulturní památka.

Sázava – klášter Benediktinů, základy románské stavby, kapitulní síň, fresky, nedokončený klášterní kostel. Ve městě sklářská tradice, muzeum technického skla.

Svatý Jan pod Skalou – klášter pod mohutnou travertinovou skálou s jeskyněmi, barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele. Nedaleko kláštera v lomu Paraple technický skanzen připomínající těžbu vápence v okolí.

Točník – gotický hrad, jedno z vrcholných děl české gotiky. V příkopu chováni medvědi.

Veltrusy – barokní původně lovecký zámek, gotický kostel s náhrobkem Rudolfa Chodka, rozsáhlý zámecký park a obora s empírovými a romantickými stavbami a s kaplí.

Zbraslav – od r. 1974 součást Prahy. Klášter cisterciáků, dnes galerie českého sochařství. Při konventu gotický kostel, barokně přestavěný.

Zlonice – barokní kostel a fara, památník skladatele A. Dvořáka

Žebrák – zřícenina gotického hradu, kdysi královského sídla, dnes dochována pouze mohutná válcová věž a torzo paláce.Praha nabízí ubytování ve velkém množství. Naleznete zde luxusní hotely, penziony, apartmány, lze i pronájem bytu v Praze. Vyhlášené jsou i restaurace a další služby.


Přejeme příjemnou dovolenou!!!!!!


Zavřít
Města v regionu:
Aktuality z regionů

28.4.2016

Představujeme dvoudenní food festival Ochutnej svět 2016, který se koná 30.4. - 1.5. v Brně v Areálu Malá Amerika.


číst více...

25.3.2016

Velikonoce na Valašsku - ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm můžete tradičně navštívit bohatý program, který každoročně přitahuje pozornost stovek návštěvníků.


číst více...
více...