PŘÍJEZD
ODJEZD
REGION
MĚSTO
POČET DOSPĚLÝCH
POČET DĚTÍ
POČET POKOJŮ
VĚK DĚTÍ
pište za sebou oddělené čárkou
JMÉNO
E-MAIL

Obchodní podmínky Hotel-info-web ubytování


 

Úvodní ustanovení

1.Tyto smluvní podmínky /které mohou být čas od času pozměněny/ se vztahují na  všechny služby, které jsou poskytovány prostřednictvím informačního a ubytovacího portálu Hotelinfoweb.com.


2. Navštívením a prohlížením naší webové stránky, jejím použitím  a/nebo provedením poptávky/registrace  potvrzujete, že jste si přečetl/a níže uvedené smluvní podmínky, a že jste jim porozuměl/a a souhlasíte s nimi.


3. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo zrušit/odstoupit od registrace v případě, že prezentované informace narušují právní řád ČR nebo obecný mravní kodex.

 

Naše služby


Rozesílání poptávek

1.  Hotelinfoweb.com je poptávkový a turisticko-informační portál. Zprostředkovává kontakt mezi poptávajícím/hostem hledajícím ubytování a provozovatelem ubytovacích zařízení.  Poptávající/host zadává poptávku ubytování a systém ji automaticky přeposílá registrovaným ubytovatelům.


2. Na základě odeslané poptávky, poptávající/host obdrží nabídky ubytování přímo od ubytovatelů. Z těchto nabídek si poptávající/host  vybírá a pak sám může učinit rezervaci u vybraného ubytovacího zařízení.  Poptávající/host  bere na vědomí, že jeho  e-mailová adresa bude uvedena jako kontaktní adresa pro ubytovací zařízení v lokalitě, kterou zadal při vyplnění poptávky.


3. Hotelinfoweb.com zprostředkovává pouze zaslání nezávazné poptávky od poptávajícího/hosta, nezodpovídá za korespondenci  a  případné rezervace mezi poptávajícím/hostem a ubytovatelem a nezodpovídá za žádné smluvní vztahy mezi nimi.

 

 

Registrace ubytovatelů

1. Hotelinfoweb.com nabízí provozovatelům ubytovacích zařízení  registraci  do poptávkového a reklamního systému.  Ubytovatel vybírá typ registrace  v sekci Pro hotely :

-         základní registrace / registrace do poptávkového systému dle města, regionu/

-         sekce Lastminute /registrace  s přímým odkazem na web ubytovatele/

-         sekce Doporučujeme /registrace s přímým odkazem na web ubytovatele/


2. Smluvní vztah mezi Hotelinfoweb.com a ubytovatelem nastává zasláním  závazné objednávky.  Hotelinfoweb.com se zavazuje inzerovat ubytovací zařízení na základě uhrazené faktury.  Souhrné informace jsou vždy uváděny na fakturách/smlouvě o inzerci.


3.   Hotelinfoweb  nezodpovídá za komunikaci, za objednávky a za smlouvy mezi poptávajícím/hostem a ubytovatelem.

 

Právní řád

1.Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, pokud není v každé konkrétní smlouvě uvedeno jinak.


2. Provozovatel portálu nezodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých informací inzerovaných ubytovacích zařízení, nepřebírá zodpovědnost za vložené a inzerované informace, fotografie a legálnost.


3. Provozovatel portálu neručí a neodpovídá za škody přímé či nepřímé jakéhokoli druhu způsobené chováním ubytovatele a provozem ubytovacího zařízení